USDA: Ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 1 tiếp tục tăng lên mức 5.90 triệu tấn

USDA: Ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 1 tiếp tục tăng lên mức 5.90 triệu tấn
USDA: Ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 1 tiếp tục tăng lên mức 5.90 triệu tấn

Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa phát hành báo cáo Fats and Oils, là báo cáo được phát hành vào đầu mỗi tháng, cung cấp các số liệu quan trong về ép dầu đậu tương của Mỹ. Theo đó, ép dầu đậu tương trong tháng 1 đạt 5.90 triệu tấn (tương đương 197 triệu giạ), so với 5.79 triệu tấn (tương đương 193 triệu giạ), trong tháng 12, và mức 5.66 triệu tấn (189 triệu giạ) trong tháng 1 năm ngoái.

Tồn kho dầu đậu tương của Mỹ tính đến hết tháng 1 đạt 2.30 tỉ pounds, so với 2.11 tỉ pounds hồi cuối tháng 12 và mức 2.36 tỉ pounds cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận