Giá đồng ngày 27/04/2021 đạt mức cao nhất 10 năm do lo ngại về nguồn cung của Chile, tồn kho đang giảm, USD yếu và nhu cầu mạnh dự kiến từ nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc.
Trên sàn Thượng Hải giá hợp đồng đồng giao tháng 6/2021 đã tăng 3,1% lên 72.510 CNY (tương đương 11.176,02 USD)/tấn, một mức chưa từng thấy kể từ tháng 2/2011.
Giá đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London đạt 9.885 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2011.
Giá đồng Dương Sơn giảm xuống 46,50 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 17/11, cho thấy nhu cầu nhập khẩu kim loại từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc đang suy yếu.
Trên sàn Thượng Hải giá kẽm tăng 3,2% lên 22.430 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 23/3 và giá nikel tăng 2,7% lên 125.420 CNY/tấn. Giá nhôm đạt mức cao nhất trong hơn 11 năm lên 18.605 CNY/tấn.
Trên sàn London giá nhôm đạt mức cao nhất trong ba năm là 2.409 USD/tấn và giá nikel tăng 0,7% lên 16.780 USD/tấn.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên sàn Thượng Hải

(Đơn vị:CNY/tấn)

Tên loại Kỳ hạn Ngày 27/4 Chênh lệch so với ngày hôm qua
Giá thép Giao tháng 10/2021 5.411 +29
Giá đồng Giao tháng 6/2021 72.340 +1.980
Giá kẽm Giao tháng 6/2021 22.385 +640
Giá nikel Giao tháng 6/2021 125.200 +3.050
Giá bạc Giao tháng 6/2021 5.417 +2

Nguồn: VITIC/Reuters