Giá kim loại cơ bản được giao dịch sáng ngày 19/03/2021 giảm khi lợi tức kho bạc Mỹ tăng đã củng cố đồng đô la trú ẩn an toàn, khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 0,7% xuống 8.995 USD/tấn.
Trên sàn Thượng Hải, giá đồng giao tháng 5/2021 giảm 0,6% xuống 66.740 CNY (tương đương 10.259,17 USD)/tấn.
Giá Nikel được giao dịch trên sàn London giảm 1,2% xuống 15.840 USD/tấn, giá nhôm giảm 0,5% xuống 2.206 USD/tấn và giá nhôm trên sàn Thượng Hải giảm 1,7% xuống 17.390 NDT/tấn. Giá Nikel được giao dịch trên sàn Thượng Hải giảm 1,8% xuống 118.570 CNY/tấn.
Dữ liệu hải quan cho thấy, nhập khẩu nhôm của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2021 tăng 150,7% so với một năm trước đó, do kim loại ở nước ngoài được đặt với giá ưu đãi tiếp tục chảy vào thị trường nhôm lớn nhất thế giới.

Dữ liệu từ International Nickel Study Group cho thấy, thặng dư thị trường nikel toàn cầu trong tháng 1 đã giảm xuống còn 8.400 tấn từ mức 14.700 tấn trong tháng trước.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên sàn Thượng Hải

(Đơn vị: CNY/tấn)

Tên loại Kỳ hạn Ngày 19/3 Chênh lệch so với ngày hôm qua
Giá thép Giao tháng 5/2021 4.793 +12
Giá đồng Giao tháng 5/2021 66.820 -300
Giá kẽm Giao tháng 5/2021 21.455 -160
Giá niken Giao tháng 6/2021 121.030 +280

Nguồn: VITIC/Reuters