Bảng giá hàng hóa thế giới ngày 13/4/2021

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4/2021 trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam