Bảng giá hàng hóa thế giới ngày 02/4/2021

Bảng giá hàng hóa thế giới ngày 02/4/2021
Bảng giá hàng hóa thế giới ngày 02/4/2021

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 01/4/2021 trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Bình luận