30/04/2020 22h00 Báo cáo xuất khẩu hàng tuần của USDA

30/04/2020 22h00 Báo cáo xuất khẩu hàng tuần của USDA
30/04/2020 22h00 Báo cáo xuất khẩu hàng tuần của USDA

(30/4 – 22h00: TIN NÓNG: BÁO CÁO XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN CỦA USDA)
– Đậu nành: Doanh thu ròng 1.078.300 tấn cho năm 2019/2020 tăng đáng kể so với tuần trước và từ mức trung bình 4 tuần trước đó. Mức tăng chủ yếu dành cho Trung Quốc (618.100 tấn), Ai Cập (194.000 tấn, bao gồm 126.100 tấn chuyển từ các điểm đến chưa biết), Indonesia (66.200 tấn, bao gồm 55.000 tấn chuyển từ các điểm đến chưa biết và giảm 600 tấn), Mexico (42.900 tấn, bao gồm giảm 1.000 tấn) và Morocco (28.500 tấn, bao gồm 25.000 tấn chuyển từ các điểm đến không xác định). Trong năm 2020/2021, doanh thu ròng 105.000 tấn là của Mexico (104.000 tấn) và Thái Lan (1.000 tấn). Xuất khẩu của 570.300 MT đã tăng 8% so với tuần trước và 21% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu đến Mexico (139.800 tấn), Ai Cập (129.000 tấn), Nhật Bản (81.000 tấn), Indonesia (77.800 tấn) và Morocco (28.500 tấn).
– Khô đậu tương : Doanh thu ròng 163.600 tấn cho năm 2019/2020 tăng 59% so với tuần trước và 13% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Tăng chủ yếu cho Colombia (87.700 tấn), Canada (44.000 tấn), Honduras (9.600 tấn), Jamaica (9.000 tấn) và Philippines (7.800 tấn), được bù đắp bằng cách giảm chủ yếu cho New Zealand (25.000 tấn) và Dominican Cộng hòa (3.200 tấn). Trong năm 2020/2021, doanh thu ròng 60.100 tấn là dành cho các điểm đến chưa biết (60.000 tấn) và Canada (100 tấn). Xuất khẩu 204.400 tấn đã giảm 39% so với tuần trước và 28% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu đến Philippines (70.400 tấn), Canada (21.300 tấn), Mexico (20.100 tấn), Honduras (19.000 tấn) và Colombia (13.800 tấn).
– Dầu đậu nành: Doanh thu ròng 29.800 tấn cho năm 2019/2020 chủ yếu dành cho Morocco (9.000 tấn), Cộng hòa Dominican (4.900 tấn, bao gồm giảm 200 tấn), Colombia (4.700 tấn), Jamaica (3.500 tấn) và Hàn Quốc (3.000 tấn). Xuất khẩu 13.300 tấn đã giảm 54% so với tuần trước và 52% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu đến Mexico (5.600 tấn), El Salvador (3.300 tấn), Nicaragua (2.000 tấn), Colombia (1.800 tấn) và Canada (500 tấn).
– Lúa mì: Doanh thu ròng của 46.400 tấn trong năm 2019/2020 đã tăng 91% so với tuần trước và tăng đáng kể so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Tăng chủ yếu cho Đài Loan (150.000 tấn), Philippines (110.200 tấn, bao gồm 55.000 tấn chuyển từ các điểm đến chưa biết), Brazil (69.000 tấn, chuyển từ các điểm đến chưa biết), Nhật Bản (59.100 tấn) và Singapore (44.600 tấn), đã được bù bằng cách giảm chủ yếu cho các điểm đến chưa biết (58.500 tấn) và Guatemala (13.800 tấn). Trong năm 2020/2021, doanh thu thuần 155.100 tấn chủ yếu dành cho Đài Loan (60.100 tấn), Nhật Bản (32.500 tấn) Colombia (26.000 tấn) và các điểm đến chưa biết (24.900 tấn). Xuất khẩu 438.200 tấn đã giảm 19% so với tuần trước và 9% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu đến Mexico (73.100 tấn), Thái Lan (58.800 tấn), Hàn Quốc (58.500 tấn), Algeria (41.500 tấn) và Brazil (36.000 tấn).
– Ngô: Doanh thu ròng 1.357.700 tấn cho năm 2019/2020 đã tăng 87% so với tuần trước và 19% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Tăng chủ yếu ở Mexico (544.700 tấn, bao gồm giảm 30.700 tấn), Nhật Bản (199.000 tấn, bao gồm 88.600 tấn chuyển từ các điểm đến chưa biết và giảm 51.500 tấn), Hàn Quốc (196.900 tấn, bao gồm 60.000 tấn chuyển từ các điểm đến không xác định và giảm 2.800 tấn), Israel (154.000 tấn) và Colombia (136.600 tấn, bao gồm 43.000 tấn chuyển từ các điểm đến không xác định), đã được bù đắp bằng cách giảm các điểm đến chưa biết (83.000 tấn) và Cộng hòa Dominican (3.800 tấn). Trong năm 2020/2021, doanh thu ròng 339.000 tấn chủ yếu dành cho Mexico (288.200 tấn), Jamaica (24.000 tấn) và Nhật Bản (21.300 tấn). Xuất khẩu 1.051.500 tấn đã tăng 27% so với tuần trước, nhưng giảm 9% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Các điểm đến chủ yếu đến Nhật Bản (405.000 tấn), Hàn Quốc (263.200 tấn, báo cáo muộn 67.300 tấn), Mexico (190.100 tấn), Colombia (52.500 tấn) và Cộng hòa Dominican (31.600 tấn).

Tổng hợp bởi các chuyên gia phân tích chuyên nghiệp tại
An Loc Group

Bình luận