Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 18/2/2021 dự báo, giá trị xuất khẩu nông sản của Mỹ trong năm tài chính 2021 đạt mức kỷ lục 157 tỷ USD, tăng 5 tỷ USD so với dự báo tháng 11/2020. USDA cho biết mức tăng này là do dự báo xuất khẩu hạt có dầu và ngũ cốc cao hơn.
Năm tài chính 2021, xuất khẩu đậu tương được dự báo ở mức kỷ lục 27,4 tỷ USD, cao hơn 1,1 tỷ USD so với tháng 11, do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và giá đậu tương cao hơn. Giá trị xuất khẩu đậu tương trong năm tài chính 2020 đạt 17,87 tỷ USD.
Giá trị xuất khẩu ngô trong năm tài chính 2021 được dự báo là 14 tỷ USD, tăng 800 triệu USD so với dự báo tháng 11 và so với 8,21 tỷ USD trong năm tài chính 2020. Trong trường hợp xuất khẩu ngô cho năm tài chính 2021, USDA cho biết giá trị đơn vị cao hơn nhiều bù đắp khối lượng thấp hơn một chút khi so sánh với triển vọng tháng 11.
Giá trị xuất khẩu lúa mì trong năm tài chính 2021 được dự báo là 6,9 tỷ USD, so với 6,2 tỷ USD theo dự báo của tháng 11 và so với 6,25 tỷ USD trong năm tài chính 2020.
Giá trị nhập khẩu nông sản của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 137,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với dự báo của tháng 11 và so với mức 133,22 tỷ USD trong năm tài chính 2020.
Cán cân thương mại nông nghiệp của Mỹ thặng dư cho năm tài chính 2021 được dự báo là 19,5 tỷ USD.

Nguồn: VITIC/Reuters