Xuất khẩu lúa mì của Argentina (bao gồm cả bột mì) trong năm marketing (MY) 2020-21 được dự báo đạt 11,3 triệu tấn, thấp hơn 700.000 tấn so với chính thức của USDA. Sản lượng lúa mạch được đặt ở mức 3,85 triệu tấn, cao hơn 150.000 tấn so với mức dự báo của USDA.
Sản lượng ngô trong năm 2020/21 đạt 47,0 triệu tấn, thấp hơn 500.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA, sản lượng ngô thiệt hại do hạn hán. Tiêu thụ ngô dự báo ở mức 14,4 triệu tấn, thấp hơn 600.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA. Xuất khẩu cao lương trong năm 2020/21 của MYA được dự báo là 1,4 triệu tấn, cao hơn 400.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA, nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc thúc đẩy sản lượng xuất khẩu.
USDA dự báo sản lượng lúa mì của Australia trong năm 2020/21 là 31 triệu tấn, cao thứ hai và cao hơn gấp đôi so với ước tính của năm 2019 là 15,2 triệu tấn. Xuất khẩu được hỗ trợ bởi yếu tố quốc tế mạnh mẽ và được dự báo ở mức 21 triệu tấn, nếu đạt được sẽ là kết quả cao thứ ba từ trước đến nay. Sản lượng lúa mạch được dự báo ở mức 11,5 triệu tấn, cũng sẽ là mức cao thứ hai kỷ lục.
Không phải tất cả các vùng phía đông Australia đều phục hồi sau hạn hán trong năm 2020, và tình trạng khô hạn tiếp tục ở các vùng của Queensland đang hạn chế, dự báo của USDA đối với sản lượng lúa miến xuống 1,2 triệu tấn, khoảng 78% so với mức trung bình 10 năm trước đó. Sản lượng gạo được dự báo là 400.000 tấn vào năm 2020/21, vẫn cao hơn mười lần so với năm ngoái, nhưng bằng 90% so với mức trung bình 10 năm qua.

Nguồn: VITIC