USDA Crop Progress: Tiến độ mùa vụ và chất lượng cây trồng trong tuần kết thúc ngày 04/04

USDA Crop Progress: Tiến độ mùa vụ và chất lượng cây trồng trong tuần kết thúc ngày 04/04
USDA Crop Progress: Tiến độ mùa vụ và chất lượng cây trồng trong tuần kết thúc ngày 04/04

Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 04/04/2021 có các số liệu đáng chú ý sau:

Bình luận