Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ giao dịch ngày 11/03/2021 giảm chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần, mặc dù lo ngại về nguồn cung toàn cầu đã giảm sàn cho mức lỗ.
 Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Chicago giảm 0,3% xuống 14,05-3/4 USD/Bushel, gần mức thấp nhất trong phiên kể từ ngày 3/3 là 14,02-1/4 USD/Bushel -giảm 2,1%.
 Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Chicago giảm 0,3% xuống 5,32-1/4 USD/Bushel, trong phiên đóng cửa trước đó giá ngô giảm 2,1%.
 Giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Chicago ít thay đổi được duy trì ở mức 6,52-3/4 USD/Bushel, trong phiên đóng cửa trước đó giá lúa mì giảm 0,6%.
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario của Argentina ngày 10/03/2021 đã cắt giảm ước tính thu hoạch đậu tương năm 2020/21 của nước này xuống còn 45 triệu tấn thay cho mức 49 triệu tấn trước đó do thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch đậu tương.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 09/03/2021 đã cắt giảm ước tính vụ đậu tương Argentina xuống 47,5 triệu tấn từ 48 triệu tấn trong tháng 2/2021, ngược lại, USDA đã nâng ước tính thu hoạch đậu tương của Brazil lên 134 triệu tấn từ 133 triệu tấn.
USDA cũng nâng dự báo về lượng dự trữ cuối kỳ toàn cầu đối với cả ngô và đậu tương, làm cho kỳ vọng thương mại giảm.

Nguồn: VITIC/Reuters