[Thời tiết] Thời tiết tại các khu vực gieo trồng hỗ trợ tốt nhóm hàng nông sản

[Thời tiết] Thời tiết tại các khu vực gieo trồng hỗ trợ tốt nhóm hàng nông sản
[Thời tiết] Thời tiết tại các khu vực gieo trồng hỗ trợ tốt nhóm hàng nông sản

Thời tiết tại Brazil tiếp tục có mưa với lượng vừa trong ngày hôm nay và sẽ có tác động tốt tới đậu tương. Các khu vực gieo trồng tại Brazil cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực tới giá.

Đối với mặt hàng ngô, thời tiết tại miền Nam Brazil và khu trung tâm Argentina có mưa sẽ hỗ trợ cho mùa vụ. Trong khi đó thời tiết tại châu Á (Tây Nguyên và Ấn Độ) gần như không có ảnh hưởng gì tới các sản phẩm trong nhóm nguyên liệu công nghiệp.

Bình luận