Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 25/01/2021

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 25/01/2021
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 25/01/2021
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01/2021 trên thị trường quốc tế.

Nguồn: VITIC/Reuters

Bình luận