Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 19/3/2021

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 19/3/2021
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 19/3/2021

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3/2021 trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Bình luận