Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 16/9/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 16/9/2020
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 16/9/2020

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9/2020 trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Bình luận