Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 05/02/2021

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 05/02/2021
Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 05/02/2021

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 05/02/2021 trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Bình luận