EU: Ước tính xuất khẩu đậu tương tại EU tăng nhẹ đạt 26 triệu tấn

EU: Ước tính xuất khẩu đậu tương tại EU tăng nhẹ đạt 26 triệu tấn
EU: Ước tính xuất khẩu đậu tương tại EU tăng nhẹ đạt 26 triệu tấn

Theo Ủy ban châu Âu EU Commission, xuất khẩu đậu tương của khối EU trong niên vụ 2020/21 tới được dự đoán ở mức 26 triệu tấn, tăng so với mức 24 triệu tấn được đưa ra trước đó.

Ngoài ra, các dữ liệu về cung cầu cho thấy, lượng tồn kho lúa mỳ vào cuối niên vụ 2020/21 của nhóm EU-27 được ước tính tăng lên 9.9 triệu tấn từ 9.3 triệu tấn, do sự cắt giảm lúa mỳ sử dụng trong chăn nuôi.

Bình luận