Thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống M-System của Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống M-System của Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống M-System của Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Kính gửi : Quý Khác hàng,

Theo lộ trình về kế hoạch triển khai hệ thống M-System, ngày (27/01/2021) Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã thực hiện cấp thông tin đăng nhập cho Khách hàng để login vào hệ thống Trading Platform, chi tiết như sau:

Trong buổi chiều 27/01/2021, MXV đã thực hiện gửi tự động thông tin đăng nhập (bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, mã pin) đến cho Khách hàng. Địa chỉ Email nhận thông tin sẽ là địa chỉ Email trong tab “Đăng nhập” của TKGD trên hệ thống M-System (chuyển từ VC sang).

Trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin đăng nhập, thông báo về AN LỘC GROUP để được reset lại mật khẩu cho Khách hàng.

Link đăng nhập: https://mstrading.mxv.com.vn/

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Trading Platform được gửi đến Quý Khách hàng trong thông báo đính kèm: Đề nghị Quý Khách hàng nắm rõ thời gian chuyển đổi hệ thống; đồng thời thao tác và liên hệ NVCS của An Lộc FSC Gia Lai để được hướng dẫn tốt nhất trên hệ thống M-System mới.

Trân trọng,

 

  • Tags:

Bình luận