Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 12/2022

Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 12/2022
Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 12/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào lịch tất toán các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư thời hạn tất toán một số mặt hàng như sau:

Đối với VỊ THẾ MỞ MUA các hợp đồng đến NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG
BÁO ĐẦU TIÊN
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 MPOF23 Dầu cọ thô 01/2023 30/12/2022 Trước 15:00 ngày 28/12/2022
2 ZREF23 Gạo thô 01/2023 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
3 SIEF23 Bạc 01/2023 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
4 SILF23 Bạc micro 01/2023 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
5 CPEF23 Đồng 01/2023 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
6 PLEF23 Bạch kim 01/2023 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
7 XBF23 Đậu tương mini 01/2023 30/12/2022 Trước 22:00 ngày 28/12/2022
8 ZLEF23 Dầu đậu tương 01/2023 30/12/2022 Trước 22:00 ngày 29/12/2022
9 ZSEF23 Đậu tương 01/2023 30/12/2022 Trước 22:00 ngày 29/12/2022
10 ZMEF23 Khô đậu tương 01/2023 30/12/2022 Trước 22:00 ngày 29/12/2022
Đối với VỊ THẾ MỞ BÁN các hợp đồng đến NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO
DỊCH CUỐI CÙNG
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 QOG23 Dầu Brent 02/2023 29/12/2022 Trước 21:00 ngày 27/12/2022
2 BMG23 Dầu Brent mini 02/2023 29/12/2022 Trước 21:00 ngày 27/12/2022
3 RBEF23 Xăng RBOB 01/2023 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
4 LRCF23 Cà phê Robusta 01/2023 25/01/2023 Trước 21:00 ngày 28/12/2022
5 XBF23 Đậu tương mini 01/2023 13/01/2023 Trước 22:00 ngày 28/12/2022

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Bình luận