Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 11/2022

Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 11/2022
Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 11/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào lịch tất toán các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư thời hạn tất toán một số mặt hàng như sau:

Bình luận