Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 04/2023

Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 04/2023
Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 04/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào lịch tất toán các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư thời hạn tất toán một số mặt hàng như sau:

Đối với VỊ THẾ MỞ MUA các hợp đồng đến NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG
BÁO ĐẦU TIÊN
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA

1

ZFTK23

Cao su TSR20 05/2023

28/04/2023

Trước 15:00 ngày 12/04/2023

2

QWK23

Đường trắng 05/2023

14/04/2023

Trước 21:00 ngày 12/04/2023

3

FEFJ23

Quặng sắt 04/2023

28/04/2023

Trước 21:00 ngày 12/04/2023

4

NQMK23

Dầu WTI mini 05/2023

17/04/2023

Trước 21:00 ngày 13/04/2023

5

MCLEK23

Dầu WTI micro 05/2023

17/04/2023

Trước 21:00 ngày 13/04/2023

6

CLEK23

Dầu WTI 05/2023

18/04/2023

Trước 21:00 ngày 17/04/2023

7

KCEK23

Cà phê Arabica 05/2023

20/04/2023

Trước 21:00 ngày 19/04/2023

8

NQGK23

Khí tự nhiên mini 05/2023

21/04/2023

Trước 21:00 ngày 19/04/2023

9

CTEK23

Bông sợi 05/2023

24/04/2023

Trước 21:00 ngày 20/04/2023

10

CCEK23

Ca cao 05/2023

24/04/2023

Trước 21:00 ngày 20/04/2023

11

NGEK23

Khí tự nhiên 05/2023

24/04/2023

Trước 21:00 ngày 20/04/2023

12

LRCK23

Cà phê Robusta 05/2023

25/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

13

MQIK23

Bạc mini 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

14

MQCK23

Đồng mini 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

15

MHGK23

Đồng micro 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

16

BMM23

Dầu Brent mini 06/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

17

RBEK23

Xăng RBOB 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

18

QOM23

Dầu Brent 06/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 25/04/2023

Đối với VỊ THẾ MỞ BÁN các hợp đồng đến NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO
DỊCH CUỐI CÙNG
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 MPOJ23 Dầu cọ thô 04/2023 14-04-23 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2 ZFTK23 Cao su TSR20 05/2023 28-04-23 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
3 QWK23 Đường trắng 05/2023 14-04-23 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4 FEFJ23 Quặng sắt 04/2023 28-04-23 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
5 NQMK23 Dầu WTI mini 05/2023 19-04-23 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
6 MCLEK23 Dầu WTI micro 05/2023 19-04-23 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7 CLEK23 Dầu WTI 05/2023 20-04-23 Trước 21:00 ngày 18/04/2023
8 CTEK23 Bông sợi 05/2023 08-05-23 Trước 21:00 ngày 21/04/2023
9 NQGK23 Khí tự nhiên mini 05/2023 25-04-23 Trước 21:00 ngày 21/04/2023
10 SIEJ23 Bạc 04/2023 26-04-23 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
11 MQIK23 Bạc mini 05/2023 26-04-23 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
12 SILJ23 Bạc micro 04/2023 26-04-23 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13 CPEJ23 Đồng 04/2023 26-04-23 Trước 21:00 ngày 24/04/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng!

Bình luận