Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 03/2023

Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 03/2023
Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 03/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào lịch tất toán các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư thời hạn tất toán một số mặt hàng như sau:

Đối với VỊ THẾ MỞ MUA các hợp đồng đến NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG
BÁO ĐẦU TIÊN
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 LRCH23 Cà phê Robusta 03/2023 23-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
2 MQIH23 Bạc mini 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
3 MQCH23 Đồng mini 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
4 MHGH23 Đồng micro 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
5 BMJ23 Dầu Brent mini 04/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
6 RBEH23 Xăng RBOB 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
7 QOJ23 Dầu Brent 04/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 23/02/2023
8 MPOH23 Dầu cọ thô 03/2023 28-02-23 Trước 15:00 ngày 24/02/2023
9 SBEH23 Đường 11 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
10 SIEH23 Bạc 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
11 SILH23 Bạc micro 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
12 CPEH23 Đồng 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
13 PLEH23 Bạch kim 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
14 ZREH23 Gạo thô 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
15 KWEH23 Lúa mỳ Kansas 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
16 XBH23 Đậu tương mini 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
17 XCH23 Ngô mini 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
18 XWH23 Lúa mỳ mini 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
19 ZLEH23 Dầu đậu tương 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
20 ZSEH23 Đậu tương 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
21 ZMEH23 Khô đậu tương 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
22 ZWAH23 Lúa mỳ 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
23 ZCEH23 Ngô 03/2023 28-02-23 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
Đối với VỊ THẾ MỞ BÁN các hợp đồng đến NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO
DỊCH CUỐI CÙNG
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 NQGH23 Khí tự nhiên mini 03/2023 23-02-23 Trước 21:00 ngày 21/02/2023
2 CTEH23 Bông sợi 03/2023 09-03-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
3 SIEG23 Bạc 02/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
4 MQIH23 Bạc mini 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
5 SILG23 Bạc micro 02/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
6 CPEG23 Đồng 02/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
7 MQCH23 Đồng mini 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
8 MHGH23 Đồng micro 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
9 PLEG23 Bạch kim 02/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
10 NGEH23 Khí tự nhiên 03/2023 24-02-23 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
11 LRCH23 Cà phê Robusta 03/2023 27-03-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
12 SBEH23 Đường 11 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
13 QOJ23 Dầu Brent 04/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
14 BMJ23 Dầu Brent mini 04/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
15 RBEH23 Xăng RBOB 03/2023 28-02-23 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
16 XBH23 Đậu tương mini 03/2023 14-03-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
17 XWH23 Lúa mỳ mini 03/2023 14-03-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
18 XCH23 Ngô mini 03/2023 14-03-23 Trước 22:00 ngày 24/02/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng!

Bình luận