THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ NGÀY 24/03/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ NGÀY 24/03/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ NGÀY 24/03/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ mới khi giao dịch tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông như sau:

Thời gian áp dụng:

– Đối với tỷ giá mua và bán: bắt đầu từ ngày 24/03/2023

– Đối với tỷ giá quy đổi: bắt đầu từ ngày 27/03/2023

Trân trọng thông báo tới quý khách hàng.

Chi tiết xem file pdf:

Bình luận