THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH

Kính gửi Quý Khách Hàng,

An Lộc FSC xin thông báo đến quý Khách hàng về việc thay đổi thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá ngày 13/03/2023 thay thế quyết định số 262/QĐ/TGĐ-MXV như sau:

Trân trọng!

  • Tags:

Bình luận