THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH

Kính gửi Quý Khách Hàng,

An Lộc FSC xin thông báo đến quý Khách hàng về việc thay đổi thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá ngày 27/03/2023 thay thế quyết định số 262/QĐ/TGĐ-MXV như sau:

Cà phê Arabica Thứ 2 – Thứ 6
– 15:15- 00:30 (ngày hôm sau)
Cà phê Robusta Thứ 2 – Thứ 6
– 15:00- 23:30 (ngày hôm sau)

Trân trọng!

Bình luận