Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (áp dụng từ ngày 14/08/2020)

Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (áp dụng từ ngày 14/08/2020)
Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (áp dụng từ ngày 14/08/2020)

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số mặt hàng hoá giao dịch được áp dụng từ ngày 14/08/2020 chi tiết như sau:

QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 14.08.2020

Mở tài khoản ngay

 

Bình luận