Thông báo Tạm dừng tư cách thành viên kinh doanh MXV

Thông báo Tạm dừng tư cách thành viên kinh doanh MXV
Thông báo Tạm dừng tư cách thành viên kinh doanh MXV

Kính gửi: Quý Đối tác, Quý Nhà đầu tư, các đơn vị Môi giới.

Căn cứ theo quyết định cuộc họp hội đồng thành viên Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Đối tác, Quý Nhà đầu tư, các đơn vị môi giới một số thông tin như sau như sau:
  • An Lộc FSC Gia Lai tái cơ cấu doanh nghiệp nên sẽ tạm dừng tư cách thành viên tại MXV thời gian 01 năm từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
  • Đề nghị quý đối tác, quý nhà đầu tư, môi giới ngừng giao dịch và tất toán hợp đồng. An Lộc FSC giải quyết thanh lý hợp đồng giao dịch hàng hóa kể từ ngày ra thông báo. Thời gian giải quyết bắt đầu từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022
  • An Lộc FSC Gia Lai chính thức không mở hợp đồng mới các hợp đồng giao dịch hàng hóa kể từ ngày 28/12/2022 đến khi có thông báo chính thức hoạt động lại.
Trân trọng thông báo!

Bình luận