Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tháng 11/2022

Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tháng 11/2022
Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tháng 11/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm hàng hóa ngày 24/11/2025 và 25/11/2022 như sau:

 

 

878TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 21.11.2022

Bình luận