Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 28/11/2022

Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 28/11/2022
Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 28/11/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch mặt hàng Dầu cọ thô ngày 28/11/2022

Trân trọng.
Lưu ý: Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố.
884TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 28.11.2022

Bình luận