Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 20/02/2023

Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 20/02/2023
Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 20/02/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 20/02/2023 như sau

Trân trọng.
Lưu ý: Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được công bố.

Bình luận