THÔNG BÁO DỪNG MỞ MỚI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

THÔNG BÁO DỪNG MỞ MỚI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA
THÔNG BÁO DỪNG MỞ MỚI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Quý Đối tác, Quý Nhà đầu tư, các đơn vị Môi giới.

Căn cứ theo quyết định cuộc họp hội đồng thành viên Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Đối tác, Quý Nhà đầu tư, các đơn vị môi giới một số thông tin như sau như sau:
  • An Lộc FSC Gia Lai sẽ ngừng mở mới tài khoản Giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
  • Lý do: Công ty cần thời gian để xây dựng và củng cố lại doanh nghiệp nên đã tạm chấm dứt tư cách Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Rất mong quý đối tác, quý nhà đầu tư sau này vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và nhận được sự phục vụ từ Công ty với chất lượng dịch vụ hoàn hảo hơn.
  • An Lộc FSC Gia Lai chính thức không mở hợp đồng mới các hợp đồng giao dịch hàng hóa đến khi có thông báo chính thức hoạt động lại.
Trân trọng thông báo!

Bình luận