Thông báo áp dụng Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hoá

Thông báo áp dụng Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hoá
Thông báo áp dụng Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hoá

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư,

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai kính gửi Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư mẫu “Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hoá” áp dụng từ ngày 15/09/2022.

Xin vui lòng xem chi tiết trong đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ Khách hàng – Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai:
Hotline: 0269 3 720 888
Email: cskh@anlocgroup.vn
Website: www.anlocgroup.vn

Hợp đồng GDHH (Mới nhất 15.9.2022)

Bình luận