MXV Kiểm tra định kỳ năm 2020 tại Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai

MXV Kiểm tra định kỳ năm 2020 tại Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
MXV Kiểm tra định kỳ năm 2020 tại Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai

Trong thời gian từ ngày 11/11/2020 đến ngày 12/11/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam – MXV đã đến và làm việc với các bộ phận phụ trách của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai.

Đợt kiểm tra định kỳ năm 2020 của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam nhằm thực hiện các chức năng quản lý, giám sát thị trường và đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam – Lãnh đạo Đoàn Kiểm tra đã chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Lãnh đạo, Các bộ phận phụ trách của Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai tiến hành kiểm tra và rà soát những quy trình lưu trữ giấy tờ, hồ sơ Khách hàng, các quy trình thực hiện văn bản pháp lý từ Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam và các công việc phát triển kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Đoàn Kiểm tra của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam cũng đã lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của Công ty để từ đó có những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của Công ty cũng như đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực Đầu tư giao dịch hàng hoá tại Việt Nam.

Trong đợt kiểm tra này, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng chia sẻ những hướng đi mới, giải pháp mới giúp Công ty phát triển hơn nữa cả về chất lượng và quy mô. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh khẳng định, thị trường Đầu tư giao dịch hàng hoá tại Việt Nam là một thị trường tiềm năng, với các giải pháp mang đến cho Nhà đầu tư những cơ hội đầu tư tối ưu cùng sự hỗ trợ từ các Cơ quan Quản lý Nhà nước chắc chắn sẽ là một trong những lĩnh vực phát triển nhất trong 5 năm tới.

Kết thúc buổi sáng làm việc ngày 12/11/2020, đợt kiểm tra của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam tại Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai kính chúc Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam nói chung và Đoàn Kiểm tra của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam nói riêng thật nhiều sức khỏe và ngày càng vững mạnh vươn xa hơn nữa.

Một số hình ảnh của Đoàn Kiểm tra:

Bình luận