Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa
03/21 1444 +53 +3,81 150 1448 1390 1391
05/21 1460 +44 +3,11 26028 1465 1409 1416
07/21 1475 +44 +3,07 10011 1482 1424 1424
09/21 1491 +46 +3,18 3401 1496 1438 1438

Đơn vị tính: USD/Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi %

thay đổi

Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa
03/21 136,85 +3,40 +2,55 79 136,75 132,85 133,25
05/21 138,3 +3,35 +2,48 36270 138,65 134,2 134,9
07/21 140,05 +3,35 +2,45 15898 140,3 136 136,65
09/21 141,55 +3,25 +2,35 13476 141,8 137,55 138,15

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Giá cà phê tăng bởi lo lắng về vụ mùa sắp tới của Brazil và dự đoán lạm phát trên toàn cầu. Ngân hàng Rabobank cho biết họ giảm ước tính sản lượng niên vụ 2021/22 của Brazil xuống 56,2 triệu bao (trong đó có 36 triệu bao cà phê arabica) do thời tiết tại đó tiếp tục khô hạn hơn bình thường.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ, đại dịch COVID-19 vẫn gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ cà phê bên ngoài gia đình tại các thị trường chính như Italia và Anh, làm tổn hại đến các lô hàng được nhập khẩu từ nước này. Số lượng các đơn đặt hàng vẫn còn đang ở mức thấp vì nhu cầu nhìn chung vẫn còn yếu. Trước kia, khách hàng thường đặt trước 6 tháng nhưng giờ đây họ chỉ đặt khi có nhu cầu với số lượng khá ít.
Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ nhận định, các lô hàng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong năm 2021, ngay cả khi châu Âu tiếp tục đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai, dẫn nguồn Kinh tế và Tiêu dùng.

Nguồn: VITIC/Reuters