Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê Địa phương ĐVT Giá TB hôm nay +/- chênh lệch
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* Xuất khẩu, FOB USD/tấn 1.455 +55
 

Nhân xô

Đắk Lắk VNĐ/kg 33.100 +1000
Lâm Đồng VNĐ/kg 32.300 +1000
Gia Lai VNĐ/kg 33.000 +1000
Đắk Nông VNĐ/kg 33.000 +1000

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ở hai sàn giao dịch tăng đồng loạt. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn London cộng 39 USD, tương đương 2,87% lên ở 1.400 USD/tấn.
Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 1,25 US cent, tương đương 0,97% lên 130,4 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa
05/21 1400 +39 +2,87 16531 1404 1330 1355
07/21 1420 +38 +2,75 10805 1425 1353 1382
09/21 1439 +40 +2,86 6020 1443 1374 1400
11/21 1455 +41 +2,90 2140 1457 1390 1410

Đơn vị tính: USD/Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi %

thay đổi

Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa
05/21 130,4 +1,25 +0,97 25345 132 126,6 128,4
07/21 132,4 +1,25 +0,95 11895 133,95 128,6 130,85
09/21 134,25 +1,25 +0,94 7459 135,8 130,5 132,5
12/21 136,2 +1,35 +1,00 6954 137,7 132,45 134,85

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 2/2021 tăng 11%.
Tồn kho cà phê khả dụng tại các kho cảng trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, là tín hiệu lạc quan cho thị trường xuất khẩu cà phê trong năm 2021.
Các thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn vì dịch Covid-19 khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao và tăng cường nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà. Trong khi đó, thông tin thử nghiệm vaccine có khả năng sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu, mang lại nhiều tích cực cho thị trường trong những tháng đầu năm 2021.

Nguồn: VITIC/Reuters