Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê Địa phương ĐVT Giá TB hôm nay +/- chênh lệch
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* Xuất khẩu, FOB USD/tấn 1.391 +55
 

Nhân xô

Đắk Lắk VNĐ/kg 31.700 +300
Lâm Đồng VNĐ/kg 31.300 +300
Gia Lai VNĐ/kg 31.600 +300
Đắk Nông VNĐ/kg 31.600 +300

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch toàn sắc xanh. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn London tăng 14 USD, tương đương 1,07% lên mức 1.320 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York cộng 2,4 US cent, tương đương 1,95% lên ở 125,35 US cent/lb. Các đại lý cho biết thị trường này có một số hỗ trợ về lo ngại thời tiết khô hạn ở nhiều nơi tại vành đai cà phê Brazil.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa
03/21 1320 +14 +1,07 10512 1325 1300 1304
05/21 1336 +17 +1,29 10790 1339 1312 1313
07/21 1347 +17 +1,28 4490 1350 1323 1328
09/21 1360 +16 +1,19 1866 1365 1340 1341

Đơn vị tính: USD/Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi %

thay đổi

Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa
03/21 125,35 +2,40 +1,95 24530 127,3 122,45 122,65
05/21 127,4 +2,40 +1,92 16841 129,3 124,5 124,6
07/21 129,25 +2,30 +1,81 11696 131 126,5 126,6
09/21 131,05 +2,25 +1,75 7437 132,7 128,35 128,4

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Theo dự đoán của Hội đồng Cà phê Ấn Độ, quy mô trồng cà phê của nước này trong vụ 2020/21 sẽ đạt 34.200 tấn, tăng 15% so với con số 29.800 tấn trong vụ 2019/20.
Phiên 02/02/2021 là ngày khóa sổ vị thế kinh doanh. Tháng 2 cũng là tháng thanh lý hợp đồng kỳ hạn tháng 3 trên cả hai sàn giao dịch. Ngày thông báo giao hàng đầu tiên cho kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn New York là ngày 18/02/2021 và trên sàn London là ngày 23/02/2021.

Nguồn: VITIC/Reuters