Thông báo thay đổi mức ký quỹ mới áp dụng tại MXV

Thông báo thay đổi mức ký quỹ mới áp dụng tại MXV
Thông báo thay đổi mức ký quỹ mới áp dụng tại MXV

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai trân trọng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng kỳ hạng tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Xem chi tiết tại:

ky quy 2509

 

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

Bình luận