Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (áp dụng từ ngày 27/05/2020)

Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (áp dụng từ ngày 27/05/2020)
Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (áp dụng từ ngày 27/05/2020)

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số mặt hàng hoá giao dịch được áp dụng từ ngày 27/05/2020 chi tiết như sau:

Thong bao thay doi ky quy

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: (0269) 3 720 888

Fax: (0269) 3 720 888

Email: sales@anlocgroup.vn

Website: anlocgroup.vn

Bình luận