Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 06/05/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 06/05/2022
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 06/05/2022

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư,

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai kính gửi Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa căn cứ theo Quyết định số: 345/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/05/2022 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV.

Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ Khách hàng – Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai:
Hotline: 0269 3 720 888
Email: cskh@anlocgroup.vn
Website: www.anlocgroup.vn

345QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 06.05.2022

Bình luận