Quyết định ban hành đặc tả Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sản phẩm Đồng COMEX, Bạc COMEX, Bạch Kim NYMEX

Quyết định ban hành đặc tả Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sản phẩm Đồng COMEX, Bạc COMEX, Bạch Kim NYMEX
Quyết định ban hành đặc tả Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sản phẩm Đồng COMEX, Bạc COMEX, Bạch Kim NYMEX

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư,

Căn cứ vào Quyết định số 208/QĐ/TGĐ-MXV về việc ban hành đặc tả Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của một số sản phẩm đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam gồm:

  • Đồng – Sở Giao dịch Hàng hóa COMEX
  • Bạc – Sở Giao dịch Hàng hóa COMEX
  • Bạch kim – Sở Giao dịch Hàng hóa NYMEX

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2022thay thế các Mục 16; 17; 18 Phụ lục 01 tại Quyết định số: 214/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/06/2020.
Chi tiết Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư xin vui lòng xem chi tiết trong đính kèm.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Hotline: 0269 3 720 888 – Email: cskh@anlocgroup.vn
Website: www.anlocgroup.vn

208QĐ vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Đồng COMEX; Bạc COMEX, Bạch Kim NYMEX giao dịch tại MXV ngày 18.03.2022

Bình luận