Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư,

Căn cứ theo Quyết định số 240/QĐ/TGĐ-MXV ngày 31 tháng 03 năm 2022, An Lộc FSC trân trọng kính thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư nội dung mới nhất về các mức ký quỹ giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong đó, một số sản phẩm thay đổi mức ký quỹ như sau:

Ngoài ra, Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư còn có thể xem chi tiết ký quỹ của tất cả các mặt hàng tại: https://anlocgroup.vn/bang-ky-quy/

Hoặc file đính kèm bên dưới:

240QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 31.03.2022

Bình luận