Ký quỹ trong Giao dịch hàng hóa

Ký quỹ trong Giao dịch hàng hóa
Ký quỹ trong Giao dịch hàng hóa

Để tham gia giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, sau khi mở tài khoản một điều kiện bắt buộc để có thể tham gia giao dịch đó chính là nộp tiền ký quỹ. Vậy ký quỹ là gì? Quy định đối với khoản tiền kỹ quỹ này như thế nào? Tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về kỹ quỹ cũng như cách thức quản lý tài khoản ký quỹ.

ky-quy-trong-giao-dich-hang-hoa

1. Ký quỹ là gì?

Kỹ quỹ là khoản tiền đặt cọc mà nhà đầu tư phải nộp và duy trì trên tài khoản của mình để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khi giao dịch hàng hóa. Đảm bảo kỹ quỹ khi thực hiện giao dịch hàng hóa tương lai nhằm mục đích:

  • Đảm bảo việc thanh toán mang tính bắt buộc.Vì ký quỹ không phải là khoản tiền vay nên không phải chịu lãi suất. Đây là lý do cho việc nhà đầu tư chỉ phải trả duy nhất phí giao dịch mà không phải trả bất cứ một khoản phí nào khác nào như lãi suất qua đêm.
  • Thanh toán và bù trừ theo giá thực tế (hạch toán  lãi/ lỗ hằng ngày) và sẽ thông báo vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư và gọi ký quỹ bổ sung khi.
  • khoản tiền đảm bảo sẽ thực hiện nghĩa vụ tại thời điểm đáo hạn.

2. Phân loại ký quỹ

Ký quỹ ban đầu (Initial Margin IM): Là khoản tiền nhỏ nhất mà nhà đầu tư phải đặt vào tài khoản để có thể nắm giữ một khối lượng hợp đồng (đủ điều kiện đặt lệnh mở mới)

Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin MM): Để duy trì vị thế và không bị đóng lệnh bắt buộc.

Ký quỹ biến đổi (Variation Margin VM): Khoản tiền cần nộp thêm khi ký quỹ dưới mức yêu cầu.

Ký quỹ giao nhận hàng hóa (Delivery Margin DM): Áp dụng sau ngày thông báo đầu tiên khi có ý định tham gia giao nhận hàng hóa.

Dưới góc độ là nhà đầu tư tham gia thị trường với mục đích đầu cơ hay kinh doanh chênh lệch giá bạn có thể bỏ không cần chú ý đến ký quỹ giao nhận hàng hoá. Bởi vì hiện tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam chưa thông qua việc giao nhận hàng hóa thực.

Khi có thay đổi về mức kỹ quỹ ban đầu, quý nhà đầu tư sẽ có hiển thị trên phần mềm giao dịch Vision Commodities cũng như được thông báo trên website, facebook.

3. Quyền lợi và cách quản lí đối với tài khoản ký quỹ

Nhà đầu tư được quyền rút tiền kỹ quỹ từ tài khoản giao dịch của mình thông qua yêu cầu với thành viên kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo giao dịch nhà đầu tư cần đảm bảo tỷ lệ kỹ quỹ của tài khoản, tức số tiền sau khi rút không được thấp hơn số tiền ký quỹ ban đầu.Ngoài ra, tài khoản đề nghị rút không ở trạng thái bị đình chỉ giao dịch do vi phạm các ngưỡng  giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán.

Nhà đầu tư có thể  tham khảo cách quản lý tài khoản ký quỹ dưới đây:

MỨC KÝ
QUỸ
Trên 120 % Từ trên 70%
đến dưới 120%
Về 70% Về 40%
TÌNH
TRẠNG
TÀI
KHOẢN
Tài khoản
an toàn
Cảnh bảo tài
khoản nguy
hiểm.
Hệ thống sẽ tự động hủy các lệnh đang chờ của tài khoản, không thể thực hiện các thao tác lệnh mới hoặc tất toán trạng thái mở hiện có Hệ thống tự động tất toán các lệnh hiện có nhằm đảm bảo an toàn tài khoản
CÁCH
QUẢN LÍ
VỐN
(TÀI
KHOẢN
KÝ QUỸ)
Đảm bảo
giao dịch .
Khách hàng
cần bổ sung kí
quỹ để đảm
bảo an toàn
giao dịch
Khách hàng cần bổ sung kí quỹ để đảm bảo an toàn giao dịch Khách hàng cần bổ sung kí quỹ trước khi mức kí quỹ về mức nguy hiểm này để đảm bảo an toàn giao dịch

Tham khảo mức kỹ quỹ ban đầu của các sản phẩm hàng hóa phái sinh tại đây!

 

Bình luận