Đường trung bình di động MA (Moving Average) là gì? Cách sử dụng MA hiệu quả

Đường trung bình di động MA (Moving Average) là gì? Cách sử dụng MA hiệu quả
Đường trung bình di động MA (Moving Average) là gì? Cách sử dụng MA hiệu quả

Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của hàng hóa hay đối tượng trên thị trường trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Đường trung bình động MA (Moving Average) là gì?

Đường trung bình động là đường nối các điểm liên tiếp của trung bình di động giá của n phiên (khoảng thời gian) giao dịch gần nhất. Giá được sử dụng để tính toán là giá đóng cửa của các phiên giao dịch. Đây cũng chính là khái niệm của đường trung bình động giản đơn SMA – gốc rễ của các loại đường MA khác.

  • Đường MA cơ bản nhất là đường SMA (Simple Moving Average).  Từ đường SMA, người ta sẽ chế biến ra nhiều đường MA khác như:
  • Đường trung bình động hàm mũ, hay lũy thừa EMA – (Exponential Moving Average).
  • Đường trung bình động trọng số (Linear Weighted)……

Tuy nhiên, hầu hết các trader đều chỉ sử dụng hai loại đường chính là SMA và EMA.

Công thức tính đường SMA:

Cong-thuc-tinh-duong-sma

Đó chính là giá trị của đường SMA tại thời điểm ngày thứ n. Đến ngày tiếp theo, tức là ngày thứ n+1, thì tất cả các mức giá trên đều di chuyển đến phiên kế tiếp. Đó là lý do vì sao nó nên được gọi chính xác là “đường trung bình di động“.

Ví dụ: Đường MA10 là trung bình di động giá của 10 phiên giao dịch gần nhất.

Trong thị trường chứng khoán, một phiên giao dịch thường lấy theo ngày. Tuy nhiên, người ta có thể lấy các khung thời gian dài hơn là tuần, tháng, năm để phân tích.

Trong thị trường tài chính, người ta có thể phân ra nhiều khung thời gian như 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, ngày tuần tháng, năm.

Công thức tính đường EMA:

Đường EMA được sáng tạo ra để tập trung các trọng số nhiều hơn vào các ngày gần với phiên giao dịch hiện tại nhất. Điều này cho phép giá phản ánh nhạy cảm hơn vào đường EMA so với đường SMA. Cơ sở cho sự tồn tại của nó là dựa trên lý luận cho rằng, những tác động càng gần với hiện tại sẽ càng có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trong tương lai gần.

CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG EMA:

Cong-thuc-tinh-duong-EMA

Trong đó:

  • EMA(Today) là giá trị EMA chúng ta cần tính cho ngày hôm đó,
  • Value(Today) là giá đóng cửa của nến hôm đó,
  • Smoothing là giá trị SMA sau khi tính,
  • Days là số chu kỳ tính,
  • EMA(Yesterday) là giá trị EMA mà ta đã tính được ở ngày trước đó.

Bình luận