Thông báo đăng ký bảo hộ thương hiệu theo quyết định số: 644688/QĐ-SHTT

Thông báo đăng ký bảo hộ thương hiệu theo quyết định số: 644688/QĐ-SHTT
Thông báo đăng ký bảo hộ thương hiệu theo quyết định số: 644688/QĐ-SHTT

 THÔNG BÁO

Trong lộ trình nâng cao chất lượng về hạ tầng, công nghệ và phát triển thương hiệu của An Lộc FSC nhằm mang đến Quý Khách hàng những dịch vụ tốt nhất và khẳng định vị thế, uy tín của Công ty TNHH An Lộc FSC trên thị trường. Ngày 30 tháng 07 năm 2021, Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai chính thức được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam chấp thuận đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu theo Quyết định số: 64688/QĐ-SHTT.

Bình luận