Câu chuyện Cắt cỏ và chăn bò – Bài học đầu tư

Câu chuyện Cắt cỏ và chăn bò – Bài học đầu tư
Câu chuyện Cắt cỏ và chăn bò – Bài học đầu tư

– Có một câu chuyện ở một vùng quê nghèo giữa anh cắt cỏ và anh chăn bò, anh cắt cỏ mỗi ngày chỉ phải cắt đủ chỉ tiêu và về nghỉ ngơi, còn anh chăn bò vừa phải chăn bò vừa phải cắt có và còn làm thêm nhiều việc khác.

Xét trong một thời điểm, anh cắt cỏ có vẻ ung dung và nhàn hạ hơn nhiều, thế nhưng, sau vài năm, con bò của anh chăn bò sinh ra thêm nhiều con nữa, từ đó tài sản mỗi ngày một tăng lên, còn anh cắt cỏ vẫn cứ mãi cắt cỏ thuê, mặc dù vẫn đủ ăn ngày ba bữa nhưng đến một lúc nào đó anh chẳng còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc cắt cỏ nữa thì liệu anh còn có thể đủ ăn.


– Trong cuộc sống cũng vậy, nguồn thu nhập chính từ những công việc chuyên môn là điều kiện cần để duy trì mức sống tối thiểu, nhưng nếu không “nuôi” cho mình một “con bò” thì đến một lúc nào đó, khi chính bạn phụ thuộc vào nguồn thu nhập thì câu chuyện tối thiểu lại trở thành một hướng khác.
Đầu tư tài chính nói chung, bao gồm tất cả các hình thức đầu tư chính là việc chúng ta dự phòng và gia tăng dòng tiền tích lũy một cách thụ động, và Đầu tư giao dịch hàng hóa chính là việc “nuôi con bò” đó, bởi không phải ngành đầu tư nào cũng dễ dàng nếu không có kiến thức, nhưng với Đầu tư giao dịch hàng hóa, việc tiếp cận và vận dụng để phát triển, gia tăng dòng tiền cho tương lai tương đối dễ dàng, một phần là do các sản phẩm đầu tư thân thuộc với hầu hết nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng – những nơi đều trải qua một quá trình phát triển của nền kinh tế nông nghiệp và hàng hóa; ngoài ra, với những chính sách, quy định mở cửa của Nhà nước cho sự phát triển của Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, Nhà đầu tư không còn phải lo lắng về hiểu biết và kiến thức khi tham gia đầu tư nữa.

Bình luận