Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tháng 11

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tháng 11
Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tháng 11

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 10-11/2020 sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Bình luận