Lịch Đáo Hạn
Lịch Đáo Hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì mini 05/2021 XWK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Đậu tương mini 05/2021 XBK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô mini 05/2021 XCK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Lúa mì 05/2021 ZWAK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô 05/2021 ZCEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Đậu tương 05/2021 ZSEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô mini 12/2020 XCZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Ngô mini 09/2020 XCU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Ngô mini 07/2020 XCN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Ngô mini 03/2021 XCH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Ngô 12/2020 ZCEZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Ngô 09/2020 ZCEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Ngô 07/2020 ZCEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Ngô 03/2021 ZCEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Lúa mì mini 12/2020 XWZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Lúa mì mini 09/2020 XWU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Lúa mì mini 07/2020 XWN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Lúa mì mini 03/2021 XWH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Đậu tương mini 11/2020 XBX20 CBOT 31/10/2020 13/11/2020
Đậu tương mini 09/2020 XBU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Đậu tương mini 08/2020 XBQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Đậu tương mini 07/2020 XBN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Đậu tương mini 03/2021 XBH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Lúa mì 03/2021 ZWAH21 CBOT 26/02/2020 12/03/2020
Lúa mì 12/2020 ZWAZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Lúa mì 09/2020 ZWAU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Lúa mì 07/2020 ZWAN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Lúa mì 05/2020 ZWAK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021
Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Dầu đậu tương 10/2020 ZLEV20 CBOT 30/09/2020 14/10/2020
Dầu đậu tương 09/2020 ZLEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Dầu đậu tương 08/2020 ZLEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Dầu đậu tương 07/2020 ZLEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Dầu đậu tương 05/2020 ZLEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Khô đậu tương 01/2021 ZMEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021
Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Khô đậu tương 10/2020 ZMEV20 CBOT 30/09/2020 14/10/2020
Khô đậu tương 09/2020 ZMEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Khô đậu tương 08/2020 ZMEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Khô đậu tương 07/2020 ZMEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Khô đậu tương 05/2020 ZMEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Đậu tương 03/2021 ZSEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Đậu tương 01/2021 ZSEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021
Đậu tương 11/2020 ZSEX20 CBOT 30/10/2020 13/11/2020
Đậu tương 09/2020 ZSEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Đậu tương 08/2020 ZSEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Đậu tương 07/2020 ZSEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Đậu tương 05/2020 ZSEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Bông sợi 12/2021 CTEZ21 ICE US 23/11/2021 08/12/2021
Bông sợi 10/2021 CTEV21 ICE US 24/09/2021 07/10/2021
Bông sợi 07/2021 CTEN21 ICE US 24/06/2021 08/07/2021
Bông sợi 05/2021 CTEK21 ICE US 26/04/2021 06/05/2021
Bông sợi 03/2021 CTEH21 ICE US 22/02/2021 09/03/2021
Cacao 05/2021 CCEK21 ICE US 14/05/2021 13/05/2021
Cacao 03/2021 CCEH21 ICE US 17/03/2021 16/03/2021
Cacao 12/2020 CCEZ20 ICE US 15/12/2020 14/12/2020
Cacao 09/2020 CCEU20 ICE US 16/09/2020 15/09/2020
Cacao 07/2020 CCEN20 ICE US 17/07/2020 16/07/2020
Cacao 05/2020 CCEK20 ICE US 14/05/2020 13/05/2020
Đường 07/2021 SBEN21 ICE US 01/07/2021 30/06/2021
Đường 10/2021 SBEV21 ICE US 01/10/2021 30/09/2021
Đường 05/2021 SBEK21 ICE US 03/05/2021 30/04/2021
Đường 03/2021 SBEH21 ICE US 01/03/2021 26/02/2021
Đường 10/2020 SBEV20 ICE US 01/10/2020 30/09/2020
Đường 07/2020 SBEN20 ICE US 01/07/2020 30/06/2020
Đường 05/2020 SBEK20 ICE US 01/05/2020 30/04/2020
Cà phê Robusta 05/2021 LRCK21 ICE EU 27/04/2021 24/05/2021
Cà phê Robusta 03/2021 LRCH21 ICE EU 23/02/2021 25/03/2021
Cà phê Robusta 01/2021 LRCF21 ICE EU 24/12/2020 25/01/2021
Cà phê Robusta 11/2020 LRCX20 ICE EU 27/10/2020 24/11/2020
Cà phê Robusta 09/2020 LRCU20 ICE EU 25/08/2020 24/09/2020
Cà phê Robusta 07/2020 LRCN20 ICE EU 25/06/2020 27/07/2020
Cà phê Robusta 05/2020 LRCK20 ICE EU 27/04/2020 22/05/2020
Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 ICE US 19/11/2021 20/12/2021
Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 ICE US 23/08/2021 20/09/2021
Cà phê Arabica 07/2021 KCEN21 ICE US 22/06/2021 20/07/2021
Cà phê Arabica 05/2021 KCEK21 ICE US 22/04/2021 18/05/2021
Cà phê Arabica 03/2021 KCEH21 ICE US 18/02/2021 19/03/2021
Cà phê Arabica 12/2020 KCEZ20 ICE US 19/11/2020 18/12/2020
Cà phê Arabica 09/2020 KCEU20 ICE US 21/08/2020 18/09/2020
Cà phê Arabica 05/2020 KCEK20 ICE US 22/04/2020 18/05/2020
Cao su TSR 20 12/2020 ZFTZ20 SGX 30/11/2020 30/11/2020
Cao su TSR 20 11/2020 ZFTX20 SGX 30/10/2020 30/10/2020
Cao su TSR 20 10/2020 ZFTV20 SGX 30/09/2020 30/09/2020
Cao su TSR 20 09/2020 ZFTU20 SGX 31/08/2020 31/08/2020
Cao su TSR 20 08/2020 ZFTQ20 SGX 31/07/2020 31/07/2020
Cao su TSR 20 07/2020 ZFTN20 SGX 30/06/2020 30/06/2020
Cao su TSR 20 06/2020 ZFTM20 SGX 29/05/2020 29/05/2020
Cao su TSR 20 05/2020 ZFTK20 SGX 30/04/2020 30/04/2020
Cao su RSS3 TOCOM 12/2020 TRUZ20 TOCOM 22/12/2020 22/12/2020
Cao su RSS3 TOCOM 11/2020 TRUX20 TOCOM 24/11/2020 24/11/2020
Cao su RSS3 TOCOM 10/2020 TRUV20 TOCOM 26/10/2020 26/10/2020
Cao su RSS3 TOCOM 09/2020 TRUU20 TOCOM 24/09/2020 24/09/2020
Cao su RSS3 TOCOM 08/2020 TRUQ20 TOCOM 25/08/2020 25/08/2020
Cao su RSS3 TOCOM 07/2020 TRUN20 TOCOM 27/07/2020 27/07/2020
Cao su RSS3 TOCOM 06/2020 TRUM20 TOCOM 24/06/2020 24/06/2020
Cao su RSS3 TOCOM 05/2020 TRUK20 TOCOM 25/05/2020 25/05/2020
Cao su RSS3 TOCOM 04/2020 TRUJ20 TOCOM 23/04/2020 23/04/2020
Quặng sắt 04/2021 FEFJ21 SGX 23/03/2021 30/03/2021
Quặng sắt 03/2021 FEFH21 SGX 24/03/2021 31/03/2021
Quặng sắt 02/2021 FEFG21 SGX 19/02/2021 26/02/2021
Quặng sắt 01/2021 FEFF21 SGX 22/01/2021 29/01/2021
Quặng sắt 12/2020 FEFZ20 SGX 24/12/2020 31/12/2020
Quặng sắt 11/2020 FEFX20 SGX 23/11/2020 30/11/2020
Quặng sắt 10/2020 FEFV20 SGX 23/10/2020 30/10/2020
Quặng sắt 09/2020 FEFU20 SGX 23/09/2020 30/09/2020
Quặng sắt 08/2020 FEFQ20 SGX 24/08/2020 31/08/2020
Quặng sắt 07/2020 FEFN20 SGX 24/07/2020 31/07/2020
Quặng sắt 06/2020 FEFM20 SGX 23/06/2020 30/06/2020
Quặng sắt 05/2020 FEFK20 SGX 22/05/2020 29/05/2020
Quặng sắt 04/2020 FEFJ20 SGX 23/04/2020 30/04/2020
Bạch kim 07/2021 PLEN21 NYMEX 20/06/2021 28/07/2021
Bạch kim 04/2021 PLEJ21 NYMEX 31/03/2021 28/04/2021
Bạch kim 01/2021 PLEF21 NYMEX 30/12/2020 27/01/2021
Đồng 12/2021 CPEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Đồng 09/2021 CPEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Đồng 07/2021 CPEN21 COMEX 30/06/2021 28/07/2021
Đồng 06/2021 CPEM21 COMEX 28/05/2021 28/06/2021
Đồng 05/2021 CPEK21 COMEX 30/04/2021 26/05/2021
Đồng 04/2021 CPEJ21 COMEX 31/03/2021 28/04/2021
Đồng 03/2021 CPEH21 COMEX 26/02/2021 29/03/2021
Đồng 02/2021 CPEG21 COMEX 29/01/2021 24/02/2021
Đồng 01/2021 CPEF21 COMEX 31/12/2020 27/01/2021
Đồng 12/2020 CPEZ20 COMEX 30/11/2020 29/12/2020
Đồng 11/2020 CPEX20 COMEX 30/10/2020 25/11/2020
Đồng 10/2020 CPEV20 COMEX 30/09/2020 28/10/2020
Đồng 09/2020 CPEU20 COMEX 31/08/2020 28/09/2020
Đồng 08/2020 CPEQ20 COMEX 31/07/2020 27/08/2020
Đồng 07/2020 CPEN20 COMEX 30/06/2020 29/07/2020
Đồng 06/2020 CPEM20 COMEX 29/05/2020 26/06/2020
Đồng 05/2020 CPEK20 COMEX 30/04/2020 27/05/2020
Bạc 12/2021 SIEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Bạc 09/2021 SIEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Bạc 07/2021 SIEN21 COMEX 30/06/2021 28/07/2021
Bạc 05/2021 SIEK21 COMEX 30/04/2021 26/05/2021
Bạc 03/2021 SIEH21 COMEX 26/02/2021 29/03/2021
Bạc 01/2021 SIEF21 COMEX 31/12/2020 27/01/2021
Cà phê Arabica 07/2020 KCEN20 ICE US 22/06/2020 21/07/2020
Bạc 01/2020 SIEF20 COMEX 30/12/2019 29/01/2020
Bạc 03/2020 SIEH20 COMEX 28/02/2020 27/03/2020
Bạc 05/2020 SIEK20 COMEX 30/04/2020 27/05/2020
Bạc 07/2020 SIEN20 COMEX 30/06/2020 29/07/2020
Bạc 09/2019 SIEU19 COMEX 30/08/2019 26/09/2019
Bạc 09/2020 SIEU20 COMEX 31/08/2020 28/09/2020
Bạc 10/2019 SIEV19 COMEX 30/09/2019 29/10/2019
Bạc 11/2019 SIEX19 COMEX 31/10/2019 26/11/2019
Bạc 12/2019 SIEZ19 COMEX 29/11/2019 27/12/2019
Bạc 12/2020 SIEZ20 COMEX 30/11/2020 29/12/2020
Bạch kim 01/2020 PLEF20 NYMEX 31/12/2019 29/01/2020
Bạch kim 04/2020 PLEJ20 NYMEX 31/03/2020 28/04/2020
Bạch kim 07/2020 PLEN20 NYMEX 30/06/2020 29/07/2020
Bạch kim 10/2019 PLEV19 NYMEX 30/09/2019 29/10/2019
Bạch kim 10/2020 PLEV20 NYMEX 30/09/2020 28/10/2020
Bông 03/2020 CTEH20 ICE US 24/02/2020 09/03/2020
Bông 05/2020 CTEK20 ICE US 24/04/2020 06/05/2020
Bông 07/2020 CTEN20 ICE US 24/06/2020 09/07/2020
Bông 10/2019 CTEV19 ICE US 24/09/2019 09/10/2019
Bông 10/2020 CTEV20 ICE US 24/09/2020 08/10/2020
Bông 12/2019 CTEZ19 ICE US 22/11/2019 06/12/2019
Bông 12/2020 CTEZ20 ICE US 23/11/2020 08/12/2020
Ca cao 03/2020 CCEH20 ICE US 14/02/2020 16/03/2020

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: (0269) 3 720 888

Fax: (0269) 3 720 888

Email: sales@anlocgroup.vn

Website: anlocgroup.vn

Bình luận