Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Vision Commodities

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Vision Commodities
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Vision Commodities

Với tính năng dễ sử dụng, cùng tốc độ và công nghệ vượt trội trong việc thực thi lệnh, Phần mềm Vision Commodities là sự lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư giao dịch hàng hóa. Các bạn hãy tham khảo để cài đặt ngay phần mềm và giao dịch hiệu quả cùng An Lộc Group.

1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm Nightvision.

Bước 2: Click chuột vào biểu tượng của phần mềm Nightvision. Nhập các thông tin vào màn hình đăng nhập: 

Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của TKGD. 

Mật khẩu: Mật khẩu của TKGD. 

phan-mem-visioncommodities-1

Bước 3: Thay đổi mật khẩu (áp dụng đối với khách hàng đăng nhập lần đầu vào hệ thống).

Đối với người dùng đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu đăng nhập như hình sau: 

Mật khẩu cũ: Mật khẩu đăng nhập mà MXV cung cấp cho người dùng 

Mật khẩu mới: Mật khẩu mới do người dùng quy định ( tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ cái thường, chữ cái viết hoa, số, ký tự đặc biệt)  

Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới. 

Nhấn nút ✓để xác nhận việc thay đổi mật khẩu. 

phan-mem-visioncommodities-2

phan-mem-visioncommodities-3

2. Xem bảng giá 

Người dùng vào tab Thông tin thị trường/Hàng hóa/Bảng giá 

Thêm/Bớt, lựa chọn hàng hóa hiển thị trên bảng giá:

 •   Click chuột vào biểu tượng bieu-tuong-1 góc phải bên trên màn hình hiện ra màn hình chỉnh sửa bảng giá
 •   Click chuột vào biểu tượng bieu-tuong-2 và đánh dấu ✓để lựa chọn những hàng hóa hiển thị giá trên Bảng giá.

phan-mem-visioncommodities-4

3. Đặt lệnh

 • Vào Tab Giao dịch/Đặt lệnh
 • Giao diện form Đặt lệnh:

phan-mem-visioncommodities-5

Màn hình đặt lệnh bao gồm các thông tin:

 • Tài khoản giao dịch: Hiển thị mã tài khoản giao dịch và tên tài khoản giao dịch
 • Ký quỹ khả dụng: Ký quỹ khả dụng của tài khoản
 • Hạn mức vị thế còn lại = Hạn mức trạng thái của TKGD – OI (tổng vị thế mở đang nắm giữ của TKGD đó).
 • Mã hàng hóa: Được lựa chọn mã hàng hóa. Hiện thị cả mã hàng hóa và tên hàng hóa (Ví dụ: ZWA – Lúa mì)  
 • Mã hợp đồng: Được lựa chọn Mã hợp đồng. Hiển thị cả mã hợp đồng và tên đầy đủ của hàng hóa + tháng đến hạn (Ví dụ: ZWAH8- Lúa mì 03/2018)
 • Vị thế mở: Vị thế mở đang nắm giữ của TKGD đối với hợp đồng lựa chọn 
 • Số lot mở tối đa: Số hợp đồng tối đa có thể mở thêm (lệnh cùng chiều với vị thế đang mở nếu đang có vị thế mở với hợp đồng này). Được tính = Ký quỹ khả dụng / [ Mức ký quỹ ban đầu MXV (nguyên tệ) * Tỷ giá quy đổi + 2 * Phí hàng hóa thiết lập cho từng TKGD ]. Lấy số nguyên được làm tròn xuống. 
 • Thông tin giao dịch

           Giá thanh toán

           Giá cao nhất: Giá khớp cao nhất

           Giá chào bán, Khối lượng giá chào bán

           Khớp gần nhất, Khối lượng khớp gần nhất

           Thay đổi: Thay đổi của giá khớp gần nhất và giá thanh toán

           Giá chào mua, Khối lượng giá chào mua

           Giá thấp nhất: Giá khớp thấp nhất

 • Lệnh:

           Lệnh Thị trường

           Lệnh Giới hạn

           Lệnh Dừng

           Lệnh Dừng giới hạn

 • Lệnh hiệu lực trong ngày
 • Tổng ký quỹ yêu cầu = Số lot đặt lệnh * Mức ký quỹ ban đầu MXV (nguyên tệ) * Hệ số ký quỹ

 

 • Thông tin Đặt lệnh:

Khi click double từ Bảng giá, tự động chuyển đến Mã hàng hóa và Mã hợp đồng đó.

Khi bật màn hình đặt lệnh, để mặc định khối lượng = 1. Tổng Kỹ quỹ yêu cầu là ký quỹ yêu cầu của 1 hợp đồng.

Khi bật màn hình đặt lệnh:

                  + Đối với lệnh giới hạn: mức giá gợi ý là giá khớp gần nhất (trên bảng giá)

                  + Đối với lệnh dừng: mức giá gợi ý là giá khớp gần nhất

                  + Đối với lệnh dừng giới hạn: mức giá gợi ý của cả giá dừng và giá giới hạn là giá khớp gần nhất.

Dựa vào giá gợi ý, người đặt lệnh sẽ tăng giảm giá gợi ý bằng cách lựa chọn +- số lượng bước giá để lấy giá muốn đặt lệnh.

 

 • Màn hình đặt lệnh thị trường:

phan-mem-visioncommodities-6

* Màn hình đặt lệnh giới hạn:

phan-mem-visioncommodities-7

* Màn hình đặt lệnh dừng: 

phan-mem-visioncommodities-8

* Màn hình đặt lệnh giới hạn dừng: 

phan-mem-visioncommodities-9

Sau khi thực hiện thao tác đặt lệnh xong, trên màn hình hiển thị thông báo xác nhận gửi lệnh lên sàn. Khách hàng cần chú ý kiểm tra lại kỹ các thông tin đặt lệnh xem đã chính xác chưa trước khi xác nhận gửi lệnh bằng cách enter hoặc click chuột vào “Đồng ý”.

phan-mem-visioncommodities-10

Sau khi xác nhận gửi lệnh lên sàn, màn hình sẽ hiển thị thông báo:

phan-mem-visioncommodities-11

Người dùng click chuột vào “Danh sách lệnh” để xem trạng thái của lệnh vừa mới đặt.

phan-mem-visioncommodities-12

Danh sách lệnh: Người dùng có thể kiểm tra trạng thái các lệnh đã đặt của mình trong phần Danh sách lệnh. Người dùng cũng có thể tra cứu lịch sử đặt lệnh, vào Tab Giao dịch/Danh sách lệnh:

phan-mem-visioncommodities-13

Người dùng click chuột vàobieu-tuong-3 ở góc trên bên phải để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình Danh sách lệnh. Người dùng có thể thay đổi vị trí của các cột bằng cách click và giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí và kéo sang vị trí mới.

Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click chuột vào biểu tượngbieu-tuong-4sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc là Popup hoặc FilterRow.

phan-mem-visioncommodities-14

Người dùng có thể thực hiện việc tìm kiếm theo bất kỳ trường dữ liệu nào.

phan-mem-visioncommodities-15

4.Tra cứu thông tin Tài khoản 

4.1. Danh sách giao dịch

Vào Tab Giao dịch/Danh sách giao dịch

Màn hình Danh sách giao dịch cho biết những giao dịch đã thực hiện thành công. Màn hình cũng cung cấp công cụ tra cứu lịch sử giao dịch.

phan-mem-visioncommodities-16

Người dùng click chuột vàobieu-tuong-5ở góc trên bên phải để lựa chọn những cột muốn hiển thị trên màn hình Danh sách giao dịch và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click và giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí và kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click chuột vào biểu tượngbieu-tuong-6sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc (Popup hoặc FilterRow).

phan-mem-visioncommodities-17

Người dùng có thể thực hiện việc tìm kiếm theo bất kỳ trường dữ liệu nào.

phan-mem-visioncommodities-18

4.2. Trạng thái mở

Vào Tab Giao dịch/Trạng thái mở. 

Màn hình Trạng thái mở cho biết những hợp đồng người dùng hiện đang nắm giữ với các thông tin: Số lượng mua, số lượng bán, Giá thị trường, Giá trung bình, Lãi lỗ dự kiến.

phan-mem-visioncommodities-19

Người dùng click chuột vàobieu-tuong-7ở góc trên bên phải để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình Trạng thái mở và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click và giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí và kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click chuột vào biểu tượng bieu-tuong-8 sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc (Popup hoặc FilterRow) và sau đấy tìm kiếm theo bất kỳ trường dữ liệu nào.

phan-mem-visioncommodities-20

4.3. Trạng thái tất toán

Vào Tab Giao dịch/Trạng thái tất toán

Màn hình Trạng thái tất toán bao gồm tất cả các giao dịch/ trạng thái tương tự (có chung các thông tin: mã TKGD, đối tác, mã hàng hóa, tháng đến hạn, năm đến hạn) nhưng khác chiều giao dịch và có tổng khối lượng bán bằng tổng khối lượng mua.

phan-mem-visioncommodities-21

Người dùng click chuột vào bieu-tuong-9 ở góc trên bên phải để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình Trạng thái tất toán và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click và giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí và kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click chuột vào biểu tượng bieu-tuong-10 sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc (Popup hoặc FilterRow) và sau đấy tìm kiếm theo bất kỳ trường dữ liệu nào.

phan-mem-visioncommodities-22

4.4. Danh sách quản lý ký quỹ 

Vào Tab Giao dịch/Danh sách quản lý ký quỹ. 

Màn hình Danh sách quản lý ký quỹ cho phép, người dùng có thể quản lý tình trạng tài khoản của mình với các thông tin về ký quỹ, đặc biệt là tỷ lệ ký quỹ:

Khi Tỷ lệ ký quỹ hủy lệnh < Tỷ lệ ký quỹ hiện tại ≤ Tỷ lệ ký quỹ cảnh báo: TKGD vi phạm hạn mức cảnh báo

Khi Tỷ lệ ký quỹ cắt lỗ < Tỷ lệ ký quỹ hiện tại ≤ Tỷ lệ ký quỹ hủy lệnh: TKGD vi phạm hạn mức hủy lệnh. Hệ thống sẽ hủy tất cả các lệnh ở trạng thái chờ khớp và khớp 1 phần (hủy những phần chưa được khớp) của TKGD vi phạm Tỷ lệ ký quỹ hủy lệnh.

Khi Tỷ lệ ký quỹ hiện tại ≤ Tỷ lệ ký quỹ cắt lỗ: TKGD vi phạm hạn mức cắt lỗ. Hệ thống sẽ:

 • Hủy 100% các lệnh pending (lệnh đang chờ khớp, lệnh khớp 1 phần thì hủy phần còn lại)  Trong trường hợp phương thức xử lý ký quỹ là tự động, hệ thống tự động tạo và đẩy lệnh cắt lỗ (Lệnh thị trường) để tất toán toàn bộ trạng thái mở của TKGD vi phạm Tỷ lệ ký quỹ cắt lỗ. Trong trường hợp phương thức xử lý ký quỹ là không tự động, việc tất toán toàn bộ trạng thái mở sẽ được thực hiện bằng tay.

phan-mem-visioncommodities-23

Người dùng click chuột vào bieu-tuong-11 ở góc trên bên phải để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình Danh sách quản lý ký quỹ và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click và giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí và kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click chuột vào biểu tượng bieu-tuong-12 sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc (Popup hoặc FilterRow) và sau đấy tìm kiếm theo bất kỳ trường dữ liệu nào.

4.5. Quản lý Tài khoản giao dịch

Vào Tab Người dùng/Tài khoản giao dịch/Quản lý tài khoản giao dịch.

Màn hình Quản lý Tài khoản giao dịch cho phép Người dùng theo dõi những thay đổi về số dư trên tài khoản của mình.

phan-mem-visioncommodities-24

Người dùng click chuột vào bieu-tuong-13 ở góc trên bên phải để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình Quản lý Tài khoản giao dịch và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click và giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí và kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click chuột vào biểu tượng bieu-tuong-14sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc (Popup hoặc FilterRow) và sau đấy tìm kiếm theo bất kỳ trường dữ liệu nào.

Thông qua bài viết trên đây của An Lộc Group đã hướng dẫn sử dụng phần mềm Vision Commodities một cách đơn giản chi tiết nhất. Chúc bạn thành công.

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: (0269) 3 720 888

Fax: (0269) 3 720 888

Email: sales@anlocgroup.vn

Website: anlocgroup.vn

Bình luận