Bảng Phí Giao Dịch

Bảng Phí Giao Dịch
Bảng Phí Giao Dịch

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán. Đơn vị tính: VNĐ

STT SẢN PHẨM NHÓM HÀNG HÓA TỔNG PHÍ/LOT TIỀN TỆ
1 Ngô CBOT Nông sản 350.000 VNĐ
2 Ngô mini CBOT Nông sản 300.000 VNĐ
3 Đậu tương CBOT Nông sản 350.000 VND
4 Đậu tương mini CBOT Nông sản 300.000 VND
5 Dầu đậu tương CBOT Nông sản 350.000 VNĐ
6 Khô đậu tương CBOT Nông sản 350.000 VNĐ
7 Lúa mì CBOT Nông sản 350.000 VNĐ
8 Lúa mì mini CBOT Nông sản 300.000 VNĐ
9 Cà phê Robusta ICE EU Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
10 Cà phê Arabica ICE US Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
11 Cao su RSS3 TOCOM Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
12 Bông ICE US Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
13 Ca cao ICE US Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
14 Cao su TSR20 SGX Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
15 Đường ICE US Nguyên liệu công nghiệp 350.000 VNĐ
16 Bạch kim NYMEX Kim loại 350.000 VNĐ
17 Bạc COMEX Kim loại 350.000 VNĐ
18 Đồng COMEX Kim loại 350.000 VNĐ
19 Quặng sắt SGX Kim loại 350.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: (0269) 3 720 888

Fax: (0269) 3 720 888

Email: sales@anlocgroup.vn

Website: anlocgroup.vn

Bình luận