V/v Quyết định 343 ban hành mức ký quỹ giao dịch Hàng hóa tại MXV – Liên quan đến cà phê Arabica

V/v Quyết định 343 ban hành mức ký quỹ giao dịch Hàng hóa tại MXV – Liên quan đến cà phê Arabica
V/v Quyết định 343 ban hành mức ký quỹ giao dịch Hàng hóa tại MXV – Liên quan đến cà phê Arabica

Kính gửi Quý Thành viên:

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã thông báo tới Quý thành viên về việc thay đổi mức ký quỹ giao dịch một số mặt hàng theo Quyết định số 343/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/07/2021. Theo đó, ký quỹ ban đầu mặt hàng cà phê Arabica (KCE) đã tăng từ $4455 lên $8250 và được áp dụng từ phiên giao dịch ngày hôm nay. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến một số tài khoản giao dịch bị thiếu hụt ký quỹ rất lớn.

Để đảm bảo công tác quản trị rủi ro của các Thành viên đối với khách hàng, Khối QLTV thông báo để Quý Thành viên chủ động kiểm tra trạng thái các tài tài khoan giao dịch có liên quan đồng thời có phương án bổ sung ký quỹ kip thời trước giờ mở cửa phiên giao dịch chiều hôm nay ngày 27/07/2021.

Xem chi tiết:

thong bao ky quỹ 2707

Bình luận