Nhận định Đường phiên giao dịch ngày 23/03/2022

Nhận định Đường phiên giao dịch ngày 23/03/2022
Nhận định Đường phiên giao dịch ngày 23/03/2022

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:
ĐƯỜNG: Đóng cửa tại 19.15, giá đường phiên hôm qua đóng cửa giảm nhẹ cho thấy lực bán dần chiếm ưu thế.
PTKT: Xu hướng chính đang là Giảm giá. Xu hướng hiện tại tăng điều chỉnh.
Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá có khả năng test vùng kháng cự 19.3 sau đó có hai khả năng. Nếu giá chạm vùng kháng cự đi xuống sẽ test vùng hỗ trợ 19 – 18.8. Nếu giá giữ trên vùng kháng cự dự kiến đi lên tiếp vùng 19.5 trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
+ Kháng cự: 19.3 – 19.5
+ Hỗ trợ: 19 – 18.8
+ Xu hướng ưu tiên: Tăng điều chỉnh sau đó giảm.

KHUYẾN NGHỊ

–  Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19,3 ; Dừng lỗ: 19,4; Chốt lời: 19.1 – 18.9

–  Đối với Lệnh Mua:Mua trên vùng giá: 19; Dừng lỗ: 18.9 ; Chốt lời: 19.2 – 19.4

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 05/2022

Bình luận